GN İnşaat - Meltem Apartmanı

GN İnşaat - Meltem Apartmanı

TuREEFF kapsamında değerlendirilen en başarılı proje örneklerinden biri olan Meltem Apartmanı konut projesi İstanbul'da, GN İnşaat firması tarafından geliştirildi ve inşa edildi. KOBI statüsünde bir inşaat firması olan GN İnşaat tarafından geliştirilen Meltem Apartmanı proejesinin inşaatı 2016 yılında başladı ve 2017 yılında tamamlandı. Proje, TuREEFF kapsamında değerlendirilerek B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi (EKB B) almaya hak kazandı. 

Firma, TuREEFF'ten faydalanabilmek için projedeki gerekli değişiklikleri TuREEFF teknik ekibi ile birlikte kararlaştırdı ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) C yerine daha üst bir enerji verimliliği sınıfı olan EKB B’yi sağlayacak şekilde güncelledi. İnşaat firmasını desteklemek için TuREEFF teknik ekibi, projenin her aşamasında firmaya teknik destek vermeyi sürdürdüler.

Bu projede oturanlar daha düşük enerji faturaları öderken daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olacaklar. Böylece hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkıda bulunurken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik katkı sağlamış olacaklar. Karbon emisyonu düşürüldüğü için projenin bulunduğu bölgeye de çevresel anlamda olumlu etkileri olacak. Bu proje, enerji verimliliği prerfomansıyla bölgede önemli bir örnek teşkil edecek ve daha sonra inşa edilecek konut projelerine de yol gösterici olacak.

Geri