Haberler

18 / 12 / 2020

Binalarda Enerji Verimliliği: Yalıtım Uygulamaları ve Finansmanı

Etkinlik TuREEFF ve İZODER işbirliğiyle 17 Aralık 2020 traihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Açılış konuşmalarını İZODER Genel Sekreteri Levent Gökçe ve TuREEFF Proje Müdürü Güliz Örnek’in yaptığı etkinlikte, konutlarda enerji verimliliğinin en önemli bileşeni olan yalıtım sektörünün mevcut durumunu ve yakın dönem beklentilerini, özellikle pandemi sürecinde değişen koşulların sektöre etkisini, yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve finanse edilebilir yatırım projelerine dönüştürülmesi için mevcut finansal mekanizmaların nasıl daha etkinleştirileceği konularını tartıştık.

Yalıtım sektörünün son durumu hakkında sunumu IZODER Genel Sekreteri Timur Diz’in yaptığı etkinliğin konuşmacıları, Betek Yalıtım Grubu Ürün Yöneticisi Sanem Şenler, DYO Yalıtım ve Direkt Satış Müdürü Hakan Yılmaz, Polisan Yalıtım Grubu İş Geliştirme Müdürü Tuncel Altınel, Tan Art Yapı/ Genel Müdürü Ertan Sertakar ve Şekerbank Perakende Bankacılık Müdürlüğü Yönetmen İlhan Aksu oldu.

Etkinlikte konuşmacılar,

  • Konut sahiplerinin yalıtıma karar verme dinamikleri
  • Yalıtımın uygulamaların kalitesi ve denetimi
  • Yalıtım uygulamalarının finanse edilebilir yatırım projelerine dönüştürülebilmesi ve yaygınlık kazanması için mevcut finansal çözümler ve öneriler olmak üzere üç ana başlık kapsamında görüş ve değerlendirmelerini sundular.

Geri