Haberler

14 / 11 / 2019

“Konutlarda enerji verimliliği, yeni ve yenilenebilir teknoloji uygulamaları” konulu çalıştay, 14 Kasım 2019 da, ilgili alanlarda uzman sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında öncelikle TuREEFF teknik ekibinin konutlarda enerji verimliliği sağlayan, yenilenebilir ve alternatif teknolojilerle ilgili olarak hazırlamış olduğu rapor çıktılarının paylaşıldığı bir sunum yapıldı. Bu sunumda bu tür teknolojilerin Türkiye’de ve AB ülkelerindeki uygulama yöntemlerinin karşılaştırılmasına da yer verildi.

Sunum sonrasında oluşturulan çalışma gruplarında, çeşitli teknoloji altbaşlıklarının Türkiye’deki uygulama alanları, bu uygulamaların yaygınlaşmasının önündeki engeller ve bu engellerin aşılması için çözüm önerilerinin neler olabileceği konuları detaylı şekilde tartışıldı.

Geri