Haberler

09 / 10 / 2019

“Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri ve İyilestirme Uygulamaları” konferansı ve çalıştayını 9 Ekim Çarşamba günü Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Savaş Ayberk Konferans Salonunda gerçekleştirdik.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Basa Arsoy’un açılış konuşmasıyla başlayan konferans, TuREEFF Teknik Müdürü B.Hakkı Buyruk’un Tükiye’de ve binalarda enerji tüketim artışı ve verimli aydınlatma sistemlerinin önemini vurgulayan sunumu ile devam etti. 

Kocaeli üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Canan Perdahçı, enerji tasarrufu ve görsel konfor açısından aydınlatma sistemleri,  LED uygulama alanları, biyodinamik aydınlatma-doğru aydınlatmanın insan sağlığına önemi hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgiler verdi.

Ardından, Aydınlatma Gerekçeli İmalatçıları Derneği (AGİD) Genel Sekreteri Zeynep Akkaya Türkiye’de aydınlatma sektörünün durumu, verimli aydınlatma sistemleri ve bunların seçim kriterleri, evsel yenileme uygulamalarında yapılabilecek tasarruftan ve güncel yönetmelik değişiklikleri konusunu ele alan bir konuşma yaptı.

Aydınlatma sistemlerinde verimliliğin önemli bir tamamlayıcı unsuru olarak doğal aydınlatma kaynaklarının kullanım alanları konusunda Hülya Okutan, bu alandaki çeşitli uygulamlar ve gelişmekte olan teknolojiler hakkında bilgi verdi.

Konferansın ardından, konferansa konuşmacı olarak katılan öğretim görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte dinleyci olarak salonda bulunan mühendislik fakültesi öğrencileri, özel sektörde faaliyet gösteren inşaat firma temsilcileri ve diğer dinleyiciler, Aydınlatma Labaratuarına geçerek, Dr.Canan Perdahçı yönetiminde bir süredir farklı aydınlatma sistemlerinin ölçümlerini yapmakta olan bir grup öğrencinin bu konferans kapsamında yapmış oldukları test sonuçlarını tüm katılımcılara yaptıkları sunumlarla paylaştılar.

Bina enerji performansının iyileştirilmesi ve tasarruf sağlanması konusunda önemli bir yeri bulunan mevcut verimsiz aydınlatma sistemlerinin verimli sistemlerle değişimi konusunda yapılan bu konferans ve çalıştay, konu hakkındaki farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamıştır.

Geri