Haberler

01 / 10 / 2019

TuREEFF “Konutlarda Sürdürülebilirlik” konferansı Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlendi. Konferansın alt başlıklarında tasarımda bütünleşik yaklaşım, binalarda enerji performansının arttırılması, yenilenebilir/alternatif enerji kaynağı uygulamaları, konut-çevre ilişkisi ve sürdürülebilirlik ve konut inşaatında etkin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konuları kapsamında sunumlar paylaşıldı.

26 Eylül 2019 tarihinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde düzenlenen “Konutlarda Sürdürülebilirlik” konulu konferansımız Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında, gelişen teknoloji, değişen insan ihtiyaçları ve beklentileri neticesinde inşaat üretiminin, artık yapının üretiminden çok daha fazla anlam ifade ettiğini belirten Süleyman Hızır’ın ardından TuREEFF proje Müdürü Güliz Örnek konutlarda enerji verimliliği ve finansmanı konularına dikkat çekmek üzere, azalan kaynaklar ve artan emisyonlar göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir binalara olan ihtiyaçların artışı ve TuREEFF programının bu ihtiyaçları karşılama konusundaki hedef ve çıktılarını paylaştı.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan’ın, güneş enerjisinde geçmişten bugüne yönetmelikler, maliyetlerde azalma ve mevcut durumda konutlarda yapılacak uygulamalar hakkındaki görüşlerini aktarmasının ardından, konferansa TuREEFF projesi mühendislerinin, projenin sağlamış olduğu katkıları paylaştıkları sunumlar ile devam edildi.

TuREEFF Proje Mühendisi Özgür Özdemir, binalarda sürdürülebilirlik kavramı ve bu kavramın tanımlanabilmesi için Dünya’da ve Türkiye’de kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konutlarda enerji verimliliği sağlayabilmek amacıyla TuREEFF kapsamında desteklenen yatırımlar ve teknik değerlendirme sürecinde inşaat firmalarına verilen teknoloji yatırım önerileri, TuREEFF kapsamında gerçekleştirilmiş bir uygulama ile TuREEFF Proje Mühendisi Ayten Çakar Çelebi tarafından paylaşıldı.  

Konutlarda uygulanan yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği için alternatif yöntemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan TuREEFF Proje Mühendisi Tuğçe Çıngay Ataş, Türkiye’den ve Avrupa’dan çeşitli uygulama örnekleri sundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Sinan Sürmeli ise binaların inşaat sürecinde güvenliği tehdit eden yanlış uygulamalar ve bunların önlenmesiyle veya korunma yöntemleriyle ilgili adımları örneklerle sunarak bilgi paylaşımında bulundu.

Geri