Haberler

13 / 12 / 2015

TuREEFF Anadolu'da ilk semineri Adana'da düzenledi

Türkiye İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlediği seminerde TuREEFF de bir sunum yaptı. Etkinliğe konuk olan TuREEFF ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ konusunda Avrupa ve Türkiye’deki güncel uygulamalarI paylaşarak katılımcılara TuREEFF kapsamında geliştirilmiş olan enerji verimliliği finansman mekanizmalarını anlatan bir sunum yaptı.  

 

 

 

 

İnşaat malzemeleri sanayinin çatı örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantısı’ 3 Eylül 2015 tarihinde Adana Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ konusu ele alındı. Toplantıya sanayici, müteahhit, mimar, mühendis ve müşavirlerden oluşan sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma konusuna, çevresel ve toplumsal katkı sağlamaya yönelik konuların ele alındığı Sektörel Gelişim Toplantısı, Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar ve Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Tarkan Kulak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye İMSAD Başkan Vekili ve İzocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut ile Şişecam Düzcam İş Ortakları Gelişim Müdürü Gül Pekışık, WILO Özel Müşteri Müdürü Gökhan Uzuner, Demirdöküm Teknik ve Eğitim Müdürü Mustafa Balkan ve Tureeff Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Arif Ergin de konuşmaları ile yer aldılar.  

Hinginar: “Ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz”

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantıları’nın ikincisini Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve tarihsel özellikleriyle önemli büyükşehirlerinden biri olan, Çukurova Bölgesi’nin merkez şehri Adana’da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

 

Arif Ergin

Ergin: “Türkiye’nin yıllık net enerji ithalat faturası 50 milyar USD’den fazla”

TuREEFF (Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı) Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Arif Ergin ise sunumunda, konutların Türkiye’deki toplam enerji tüketimindeki payı, Türkiye’deki konut stoğunun durumu ve konutlarda enerji tasarrufu potansiyeli hakkında bilgi verdi. Arif Ergin, konut stoğunun enerji verimli hale dönüştürülebilmesi için çözüm önerileri ve bir finansman modeli olarak ‘Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı TuREEFF’ kapsamında yapılan çalışmaları aktardı. Ergin, “Türkiye temel enerji ihtiyacının yaklaşık u’ni ithal etmektedir.  Yıllık net enerji ithalat faturası 50 milyar USD’den fazladır. Enerji ithalatı toplam ithalatın dörtte birine eşittir. Enerji ithalatı toplam dış ticaret açığının % 60’dır. Türkiye’de enerji tüketiminde binaların payı ) olup binalarda enerji tasarruf potansiyeli 0’dur” şeklinde bilgiler aktardı. 

 

Geri