KÜÇÜK YATIRIMLAR

Evlerimizde günlük işlerimizi kolaylaştırmaya yarayan elektrikli aletleri aynı zamanda yüksek enerji ve kaynak tüketimi, her geçen gün yükselen elektrik ve su faturaları ve giderek artan bir karbon salımı gibi olumsuz sonuçlara da neden olurlar. Bu olumsuz etkileri azaltmak için yapılması gereken şey, beyaz eşya ve ekipmanları yüksek enerji verimliliğine sahip yenileriyle değiştirmektir.

TuREEFF Küçük Yatırımlar kredisi, Enerji Verimli beyaz eşya ve yenilenebilir enerji ekipmanlarının finansmanı için kullandırılmıştır.