Yeşil Teknoloji Seçici

Green Technology Selector (GTS) / Yeşil Teknoloji Seçici veritabanı EBRD tarafından geliştirilmiştir. Yeşil Teknoloji Seçicinin amacı, EBRD’nin yürütmekte olduğu enerji verimliliği destek programlarının bulunduğu tüm ülkelerde geçerli olmak üzere, belirlenmiş teknik kriterlere uygun enerji verimli (yeşil) malzeme ve ekipmanların dünya çapında bir listesinin /veritabanının oluşturulması ve bu kapsamda yer alan ürünlerin EBRD fonlarından doğrudan finanse edilebilirliğinin sağlanmasıdır.


Türkiye’de enerji verimli olarak üretilen malzeme, ekipman ve satıcıları da listeye kaydedilmektedir.

Detaylı bilgi için https://techselector.com/turkey-tr/