TuREEFF Nedir?

TuREEFF (Turkish Residential Energy Efficiency Financing Facility): Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’dır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilip “Temiz Teknoloji Fonu” CTF (Clean Technology Fund) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve konutlarda enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan bir çerçeve operasyonudur.

EBRD ve CTF’nin sağladığı ve anlaşmalı bankalarca dağıtılacak toplam 270 Milyon Dolar, Enerji Verimliliği kredileri konusunda bir değişimi teşvik eden, geniş kapsamlı ve Teknik Danışmanlık Desteğiyle bütünleşik bir programdır.

Enerji Verimliliği yatırım projelerinin belirlenip geliştirilmesi ve TuREEFF’e başarılı proje başvurularının yapılmasında yerel ve uluslar arası uzmanlardan oluşan TUREEFF ekibi kredi kullanmak isteyenlere teknik destek sağlayacaktır. Bu teknik destek kredi kullanıcılarına ücretsiz olarak verilecek ve Avrupa Birliği ile Temiz Teknoloji Fonu tarafından karşılanacaktır.

Detaylı bilgi için: www.ebrd.com, www.climateinvestmentfunds.org, www.europa.eu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD): Bu program EBRD tarafından geliştirilmiştir

Temiz Teknoloji Fonu (CTF): Bu program CTF tarafından desteklenmektedir.

Avrupa Birliği (AB): Programda verilecek teknik danışmanlık desteği AB tarafından finanse edilmektedir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı: Bu program Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Katılımcı Bankalar:Türkiye’de faaliyet göstermekte olan ve TuREEFF programına katılan bankalardır: Garanti Bankası, Şekerbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası

Kredi Kullananlar: TuREEFF kredisi kullanan ve Proje Danışmanından ücretsiz teknik destek danışmanlığı alanlardır.

Proje Danışmanı: Bu program Stantec tarafından uygulanmaktadır.

Stantec Türkiye, TuREEFF programının Proje Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Konsorsiyumun görevi; TuREEFF programının geliştirilmesi ve konutlarda enerji verimliliği projelerine teknik destek verilmesidir.

Proje Danışmanı ayrıca; Programın genel koordinasyonundan sorumludur; bankaların kapasite geliştirilmesi ve eğitimleri gibi konuların yanında, TuREEFF’e başvuran projelerin uygunluğu konusunda da danışmanlık verir.

Katılımcı Bankalar
Çözüm Ortakları

YASAL UYARI

Bu web sitesi, EBRD tarafından geliştirilen ve CTF ve AB tarafından desteklenen bir finansman olan TuREEFF programı kapsamında tasarlanmıştır. Web sitesinin içeriği tamamen TuREEFF’in sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde AB, CTF veya EBRD görüşlerini yansıtmak üzere kullanılamaz. Verilen bilgiler sadece gösterge niteliğindedir. TuREEFF, akreditasyon ya da sertifikalandırma kuruluşu değildir. Buna göre, TuREEFF, bu web sitesinin içeriği veya doğruluğuyla ilgili herhangi bir garantide veya beyanda bulunmamakta ve yasalar tarafından izin verilen azami oranda, sınırlama olmaksızın iş kesintisi, kar kaybı, üretim, sözleşmeler, şerefiye veya öngörülmüş tasarruflar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı veya önemli olarak meydana gelen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu web sitesindeki bilgileri kullanan herhangi bir kişinin elde edeceği sonuçlar tamamen kendi sorumluluğundadır.