Sık Sorulan Sorular

Kat Mülkiyeti Kanununa göre her bloğun kendi Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Her bloğa ait yönetim kurulu, ayrı ayrı toplanarak kendi blokları için yalıtım kararı almalıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir binanın ısı yalıtımı yapılması kararı çoğunluğun oyuyla olmaktadır. Her daire sahibinin oy hakkı, mülkiyet payı kadardır.

Ev sahipleri, evlerinin bağımsız bölümlerini istedikleri gibi değiştirme hak ve yetkisine sahip olduklarından, yönetim kurulu kararı olmadan da kendi başlarına bu değişikliği yapabilirler. Ancak, bu tür değişikliklerin, binanın genelinde bir rahatsızlık yaratmaması ve binada yapısal ve görsel bir değişikliğe yol açmaması gerekir. Aksi takdirde diğer ev sahiplerinin 5’de 4’ünün yazılı onayı gerekmektedir.

Değişiklik yapmak isteyen iki ev sahibi, diğer ev sahiplerinin 5’de 4’ünün yazılı onayı olmadan bu değişikliği yapamazlar. 20 apartman dairesinden oluşan bu örnekte, en az 14 ev sahibinin yazılı izni gerekmektedir.

Bu iki ev sahibi, diğer ev sahiplerinin 5’de 4’ünün yazılı onayını almadan bu işlemi yapamazlar. 12 bağımsız bölüme sahip bir apartmanda bu sayı 10 adet yazılı onay demektir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, ortak ve bireysel ısıtma sistemi değişiklikleri, ev sahiplerinin çoğunluğunun kararına göre yapılabilir. Oy hakları mülkiyet pay oranlarına göre belirlenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre çatı yalıtımına ev sahiplerinin oy çokluğuyla karar alınır ve yalıtımın maliyeti bütün ev sahiplerince ödenir. Her daire sahibi mülkiyet pay oranına göre ödeme yapar.

Eski bir asansörü yenisi ile değiştirmek, apartmanın ortak yaşam alanlarını iyileştirecek yeniliklerdir. Bu nedenle ev sahiplerinin oy çokluğu ile karar alınır. Her ev sahibi, mülkiyet pay oranına göre oy kullanır.

Güneş enerjili su ısıtma sistemi yaptırılması konusunda Türkiye Temyiz Mahkemesi’nin birçok emsal kararı bulunmaktadır. Bu kararlara göre, güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin kurulumu için apartman yönetiminin karar almasına gerek yoktur. Her ev sahibi kendi kullanımı için bu sistemi kurdurabilme hakkına sahiptir. Bu yatırımı istemeyen ev sahipleri maliyete katkıda bulunmak zorunda değildirler. Bununla birlikte, bahsedilen yatırımın binaya, binanın estetiğine veya herhangi bir ev sahibinin evine zarar vermemesi gerekir. Montajı yapılan sistemler her bir ev sahibinin kendi ihtiyacı için yapıldığından, kapladığı alanın da mülkiyet payıyla orantılı olması ve bu sistemi henüz kurdurmamış ama ileride kurdurabilecek diğer ev sahiplerine de yeterli bir alan bırakması gerekmektedir.

Çok bloklu sitelerde her bloğun kendi bina yönetimi vardır. Her yönetim birbirinden bağımsız olarak toplanır ve ilgili karar bağımsız olarak alınır. Güneş enerjisi sistemi yatırımları, tüm ev sahiplerinin ortak yararına ve konforuna yönelik yatırımlardır. Bu nedenle ev sahiplerinin çoğunluğunun oylarıyla bu kararlar alınır. Her ev sahibi kendi mülkiyet payı oranınca oy hakkına sahiptir.