TuREEFF Hakkında

Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı (TuREEFF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş, Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmistir. Program kapsamında, konut ölçeğindeki enerji verimliliği yatırımlarına kaynak sağlanmıştır.

EBRD’nin ticari fonları ile CTF bağışçılarınca sağlanan imtiyazlı ve sınırlı fonların birleşmesiyle toplamda 300 Milyon US$ lık bir program olan TuREEFF, AB fonlarınca finanse edilen kapsamlı bir teknik destek bileşeni de sunmuştur.

TuREEFF fonları, Türkiye’deki katılımı bankalar aracılığıyla konutlarda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere, bireysel ev sahiplerine, KOBİ statüsündeki inşaat firmalarına, ve yüksek enerji verimliliğine sahip ekipman,malzeme ve beyaz eşya satıcılarına kullandırılmıştır.

Krediler 4 katılımcı banka tarafından kullandırılmıştır: Garanti BBVA, Şekerbank, Türkiye İs Bankası and Yapı ve Kredi Bankası.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD): Bu program EBRD tarafından geliştirilmiştir

Temiz Teknoloji Fonu (CTF): Bu program CTF tarafından desteklenmiştir.

Avrupa Birliği (AB): Programda verilecek teknik danışmanlık desteği AB tarafından finanse edilmiştir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı: Bu program Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.

Katılımcı Bankalar: Garanti Bankası, Şekerbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası

Proje Danışmanı: Bu program Stantec tarafından uygulanmıştır.

 

Stantec Türkiye, TuREEFF programının Proje Danışmanı olarak programın geliştirilmesi ve konutlarda enerji verimliliği projelerine teknik destek vermiştir.

Proje Danışmanı ayrıca; Programın genel koordinasyonundan sorumlu olarak bankaların kapasite geliştirilmesi ve eğitimleri gibi konuların yanında, TuREEFF’e başvuran projelerin uygunluğu konusunda da danışmanlık vermiştir.

TuREEFF kapsamında kullandırılan kredi türleri, finansal, enerji tasarruf ve CO2 azaltım sonuçları:

  • • Daha enerji verimli evler için Küçük Yatırımlar: Konut ölçeğindeki enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları bireylere kullandırılan tüketici kredileri ve bu ürünlerin satıcılarına kullandırılan ticari krediler yoluyla finanse edilmiştir. TuREEFF, 2,058 adet projeye 110 milyon US$ kaynak sağlamıştır. Sonuç olarak, 50,818,827 kWh/yıl birincil enerji tasarrufu ve 10,544 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır.

  • • Danışman Destekli Krediler: Bu kapsamda, mevcut binaların enerji performansının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir enerji uygulamaları desteklenmiştir. Kentsel Dönüşüm Planı kapsamında, yıkılıp yeniden yapılan konut projeleri ve yeni konut inşaat projelerinin B ve üzeri enerji sınıfı olarak inşaa edilmesi için de KOBİ inşaat firmalarına ticari ve kentsel dönüşüm kapsamında da bireysel krediler kullandırılmıştır. Program boyunca 396 projeye 28 milyon US$ kaynak sağlanırken, 9,205,554 kWh/yıl birincil enerji tasarrufu ve 2,602 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır.

  • • Konut Kredileri : B ve üzeri Enerji Kimlik Belgesi ne sahip binalardan konut alımının finanse edildiği Konut Kredileri ile 3,292 projeye toplamda 158 milyon US$ kaynak sağlanırken, 3,746,733 kWh/yıl birincil enerji tasarrufu ve 996 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TuREEFF Kapsamında sağlanan toplam Enerji Tasarrufu ve CO2 emisyon azaltım sonuçları:
63,771,114 kWh/yıl birincil enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu tutar 27,591 hanenin yıllık elektrik enerji tüketimine eşittir.
14,142 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Bu tutar 645,753 ağacın sağladığı ya da 3,704 aracın neden olduğu emsiyonun azaltımına eşittir.

Konut ölçeğindeki enerji verimliliği projelerine sağlanan katkıları şöyle özetleyebiliriz.

Program kapsamında sağlanan Teknik Destek, proje bazındaki teknik değerlendirmeler ve KOBİ inşaat firmaları için kapasite geliştirme faaliyetleri, projelerin iş güvenliği ve sağlığı kontrollerine verilen destek, katılımcı bankalar için projelerin tanımlanması, eğitim ve kapasite geliştirme etkinlikleri ve konut enerji verimliliği alanındaki birçok paydaş işbirliğiyle konut enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması için düzenlenen seminer, toplantı, çalıştayları içermektedir. Programın yürütüldüğü süreçte toplam 65 etkinliğin organizasyonu da ya katılımı gerçekleşmiştir.

Projenin uygulama sürecinde “ Toplumsal Cinsiyet Değerlendirme” çalışması yapılarak konut enerji yönetimi ve finansmanında kadınların ve erkeklerin rolü değerlendirilmiştir. Bu şekilde, hanehalkının, bina ve ekipman bazlı enerji verimliliği projelerinin finansmanını etkileyen arz ve talep faktörleri toplumsal cinsiyet bağlamında incelenerek, TuREEFF in etkin şekilde yürütülmesi için sonuç ve öneriler geliştirilmiştir

https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-documents/gender_assessment_tureeff_final.pdf

Çevre ve Şehircilık Bakanlığı ve EBRD arasındaki görüşmelere destek verilmiştir. Mevcut binalarda enerji verimliliği ve solar enerji uygulamalarına ruhsat muafiyeti konusundaki Mayıs 2015 başlayan diyalog başarıyla sonuçlandırılmıştır.

YASAL UYARI

Bu web sitesi, EBRD tarafından geliştirilen ve CTF ve AB tarafından desteklenen bir finansman olan TuREEFF programı kapsamında tasarlanmıştır. Web sitesinin içeriği tamamen TuREEFF’in sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde AB, CTF veya EBRD görüşlerini yansıtmak üzere kullanılamaz. Verilen bilgiler sadece gösterge niteliğindedir. TuREEFF, akreditasyon ya da sertifikalandırma kuruluşu değildir. Buna göre, TuREEFF, bu web sitesinin içeriği veya doğruluğuyla ilgili herhangi bir garantide veya beyanda bulunmamakta ve yasalar tarafından izin verilen azami oranda, sınırlama olmaksızın iş kesintisi, kar kaybı, üretim, sözleşmeler, şerefiye veya öngörülmüş tasarruflar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı veya önemli olarak meydana gelen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu web sitesindeki bilgileri kullanan herhangi bir kişinin elde edeceği sonuçlar tamamen kendi sorumluluğundadır.